Đời sống 01/05/2019 21:52

Công bố thành lập Quỹ Từ Thiện Hoa Chia Sẻ

Ngày 12/03/2019, UBND Quận Bình Thạnh, TP. HCM đã ban hành Quyết định số 1859/QĐ-UBND về việc cấp Giấy phép thành lập và công nhận Điều lệ Quỹ Từ thiện Hoa Chia Sẻ.

Tên quỹ: Quỹ Từ Thiện Hoa Chia Sẻ

Địa chỉ trụ sở chính: 117/11 Nguyễn Hữu Cảnh, Phường 22, Quận Bình Thạnh, Tp. HCM.

Website: www.hoachiase.com    Fanpage: www.facebook.com/hoachiase/

Tôn chỉ, mục đích: Quỹ Từ Thiện Hoa Chia Sẻ là quỹ xã hội – từ thiện, hoạt động vì cộng đồng, không vì lợi nhuận nhằm mục đích giúp đỡ các gia đình khó khăn, gia đình có công với cách mạng và hỗ trợ, khuyến khích phát triển văn hóa, giáo dục, y tế, thể dục thể thao, khoa học và các mục đích phát triển cộng đồng phù hợp quy định của pháp luật.
Phạm vi hoạt động: Quận Bình Thạnh, TP. HCM

Lĩnh vực hoạt động chính:

Sử dụng nguồn vốn của Quỹ để hỗ trợ, tài trợ cho các đối tượng, các chương trình, dự án phù hợp với tôn chỉ, mục đích của Quỹ và quy định của pháp luật.

Tiếp nhận và quản lý tài sản được tài trợ, viện trợ theo ủy quyền từ các tổ chức cá nhân trong và ngoài nước để thực hiện các hoạt động theo hợp đồng ủy quyền phù hợp với tôn chỉ, mục đích của Quỹ và quy định của pháp luật.

Tiếp nhận tài sản từ các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước tài trợ, hiến, tặng hoặc bằng các hình thức khác theo quy định của pháp luật để tạo nguồn vốn của Quỹ.

Thông tin tài khoản: STK 19134109525011 tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Kỹ Thương Việt Nam – TECHCOMBANK, chi nhánh Nguyễn Thị Minh Khai

Tên tài khoản: Quỹ Từ thiện Hoa Chia Sẻ

Họ và tên người đại diện theo pháp luật: Ngô Ngọc Sơn - Chủ tịch Hội đồng Quản lý Quỹ Hoa Chia Sẻ. CMND số: 197333117 cấp ngày 18/08/2011. Nơi thường trú: 50/6 Lê Lợi, khu phố 2, phường 5, thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị

Cơ quan cấp giấy phép: UBND Quận Bình Thạnh, TP. HCM (Quyết định số 1859/QĐ-UBND ngày 12 tháng 03 năm 2019)

Số tài sản đóng góp thành lập quỹ của các sáng lập viên:

Bà Nguyễn Thị Phước: 50.000.000đ (Năm mươi triệu đồng)

Trân trọng,